» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» EnglishEur Arch Med Res: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Renal Transplant Alıcılarında Dermatolojik Bulgular: Tek Merkezli Prospektif Çalışma
Dermatological Manifestations in Renal Transplant Recipients: A Single-centre Prospective Follow-up Study
Ahu Yorulmaz, Nergiz Bayrakçı, Rıdvan Güneş, Fatih Dede, Ferda Artüz
doi: 10.5222/otd.2018.55376  Sayfalar 1 - 8

2.
Bir Akciğer Transplantasyonu Kliniğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Applications to The Clinic Of A Lung Transplantation
Merih Kalamanoğlu Balcı
doi: 10.5222/otd.2018.27443  Sayfalar 9 - 14

3.
Yüksek dereceli skuamoz intraepitelyal lezyonun dışlanamadığı atipik skuamoz hücre anormalliği saptanan hastalarda servikal biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi
Assessment of the results of cervical biopsy in patients with Atypical Squamous Cells, CannotRuleOut High Grade Squamous Intraepithelial Lesion
Baki Erdem, Nuri Peker, Niyazi Alper Seyhan, İpek Yıldız Özaydın, Osman Aşıcıoğlu, Volkan Ülker, Ceyhun Numanoğlu, Özgür Akbayır
doi: 10.5222/otd.2018.69782  Sayfalar 15 - 18

4.
Kliniğimizde Son On Yılda Ardışık Olarak Opere Edilen Dudak Damak Yarığı Hastalarının Retrospektif Analizi ve Ek Anomali Birlikteliğinin İncelenmesi
Retrospectice analysis of patients who were operated consecutively due to cleft lip palate in the last ten years and Review of association with additional malformations
Ahmet Dilber, Özay Özkaya Mutlu, İlker Üsçetin, Özlem Çolak, Turgut Kayadibi
doi: 10.5222/otd.2018.44265  Sayfalar 19 - 23

5.
Bronkojenik Kistler; Opere Edilen 13 Vakanın Analizi
Bronchogenic cysts; Analysis of 13 operated cases.
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Cenk Balta, Yener Yörük
doi: 10.5222/otd.2018.03206  Sayfalar 24 - 30

DERLEME
6.
Oral kavite ve orofarenks benign ve malign lezyonlarında human papilloma virüs ilişkisi, güncel yaklaşım
Relationship between human papilloma virus and benign and malign lesions of oral cavity and oropharynx, current approach
Zeynep Alev Sarısoy, Güven Yıldırım, Ahmet Burçin Sarısoy, Kürşat Murat Özcan
doi: 10.5222/otd.2018.70298  Sayfalar 31 - 37

OLGU SUNUMU
7.
Fasioskapulohumeral Muskuler Distrofi ve Anestezi
Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy and Anesthesia
Tarkan Mıngır, Cansu Kılınç Berktaş, Seray Türkmen Kalyon, Namigar Turgut
doi: 10.5222/otd.2018.90532  Sayfalar 38 - 40

8.
Süpüratif Granülamatöz Lenfadenit Etkeni: Tularemi, Olgu Sunumu
A Suppurative Granulomatous Lymphadenitis Agent: Tularemia, Case Report
Nurhan Erzurumluoğlu, Aytül Sargan, Fetin Rüştü Yıldız, Selver Özekinci, Gökhan Mersinlioğlu
doi: 10.5222/otd.2018.21704  Sayfalar 41 - 45

9.
Erken yaşta tanı alan bir glutarik asidüri tip 1 olgusu
A case of glutaric aciduria type 1 diagnosed at an early age
Ensar Duras, Yelda Türkmenoğlu, Bekir Yiğit Develi, Attila Alp Gözübüyük, Özlem Evrim Göksoy Topal, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/otd.2018.48278  Sayfalar 46 - 49

10.
Aspergillus flavus İzole Edilen Bir Keratit Olgusu
A keratitis Case Which Was Isolated of Aspergillus
Rabiye Altınbaş, Güzin İskeleli, Selcan Çolakoğlu, Samira Hagverdiyeva, Mert Ahmet Kuşkucu, Cezmi Doğan, Kenan Midilli, Hırisi Bahar Tokman
doi: 10.5222/otd.2018.75688  Sayfalar 50 - 53

11.
Akut havayolu obstruksiyonunda ender görülen self-trakeotomi olgusu
Self-tracheotomy in acute airway obstruction: A rare case.
Erdi Özdemir, Yavuz Atar, Güven Yıldırım, Yavuz Uyar, İmran Aydoğdu, Yusuf Öztürkçü, Ayşe Enise Göker, Ziya Saltürk, Tolgar Lütfi Kumral
doi: 10.5222/otd.2018.24392  Sayfalar 54 - 56

LookUs & OnlineMakale ISSN 1302-0382

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır