EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationDiagnosis and Treatment of Labrum Tears by Hip Arthroscopy [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 221-223 | DOI: 10.5152/eamr.2018.90912  

Diagnosis and Treatment of Labrum Tears by Hip Arthroscopy

Mustafa Çağlar Kır1, Haluk Çabuk1, Yunus Vehbi Sözen2
1Clinic of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the functional outcomes of arthroscopic debridement of labral tears retrospectively.
METHODS: Between April 2001 and September 2006, 17 patients who underwent arthroscopic debridement were analyzed. Functional outcomes of the patients were assessed using modified Harris hip score (MHHS). Mann-Whitney U and Wilcoxon tests were used to evaluate the data. P<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: In total, 70.5% of the patients had developmental dysplasia of hip (DDH) at the time. Cartilage damage was detected in 88% of the patients, and both acetabular and femoral compartments were involved in 35% of them. Postoperative MHHS increased in all patients after hip arthroscopy. However, in patients with DDH, MHHS was significantly lower than that in non-DDH patients (p<0.05). Labral tears often found to be associated with developmental dysplasia of the hip (DDH).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with DDH and chondral damage in both compartments may benefit less than the patients with unicompartmental chondral damage from arthroscopic debridement.

Keywords: Labrum, arthroscopic debridement, developmental dysplasia of hip


Labrum Yırtıklarının Kalça Artroskopisi Yöntemi ile Teşhis ve Tedavisi

Mustafa Çağlar Kır1, Haluk Çabuk1, Yunus Vehbi Sözen2
1SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, artroskopik debridman uygulanan labrum yırtıklarının fonksiyonel sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2001-2006 Eylül tarihleri arasında artroskopik debridman uygulanan 17 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri yanında fonksiyonel sonuçları Modifiye Harris Kalça Skoru (MHKS) ile değerlendirildi. Verilerin incelenmesinde Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri ile değerlendirildi. p<0,005 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Olguların %70,5' inde GKD mevcuttu. Yine %35'inde her iki kompartımanda birden olmak üzere %88’inde kıkırdak hasarı saptandı. Tüm olgularda MHKS preoperatif değerlere göre yüksekti. Ancak GKD’li olgularda MHKS artış GKD’si olmayanlara göre anlamlı şekilde düşüktü (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Labrum yırtığı en sık GKD ile birlikteydi. GKD ve her iki kompartmanda kondral hasarı olan olgular artroskopik debridmandan daha düşük fayda görebilmekteydi.

Anahtar Kelimeler: Labrum, artroskopik debridman, gelişimsel kalça displazisi


Mustafa Çağlar Kır, Haluk Çabuk, Yunus Vehbi Sözen. Diagnosis and Treatment of Labrum Tears by Hip Arthroscopy. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 221-223

Corresponding Author: Mustafa Çağlar Kır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır