EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationEpidemiology is a Field That Searchs Diseases and Their Indicators [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 1-7 | DOI: 10.5222/otd.2016.001  

Epidemiology is a Field That Searchs Diseases and Their Indicators

Önder Ergönül
Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Infectious diseases epidemiology has important differences
from other fields’ epidemiologies. The cases in Infectious
Diseases can also be risk factors. A part of the population
is immune to specific infections. A patient can also be
the source. In infectious Disease epidemiology there can
be a situation that concerns public health and can be an
emergency that needs urgent measures. Infectious Diseases
needs multidiciplinary co-operation. In this study basic
definitions, outbreak definitions and the recent outbreaks in
Turkey are reviewed.

Keywords: epidemiology, infections, outbreak


Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi

Önder Ergönül
Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Epidemiyoloji, hastalıkları ve belirleyenlerini araştı ran bir
bilim dalıdır. Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, diğer
alanlarda kullanılan epidemiyolojiden bazı önemli farklılıklar
gösterir. Enfeksiyon hastalıkları alanında olgular
aynı zamanda risk faktörü olabilirler. İnsanların bir bölümü
belirli enfeksiyonlara karşı bağışıktırlar. Hasta bir kişi
kaynak olabilir. Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisinde
çoğunlukla halk sağlığını ilgilendiren ve acil önlemler alınması
gerektiren bir durum vardır. Enfeksiyon hastalıkları,
pek çok disiplinle birlikte çalışmayı gerektirir. Bu yazıda
temel tanımlar, salgın tanımı ve Türkiye’de son dönemde
yaşanan salgınlar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: enfeksiyon, epidemiyoloji, salgın


Önder Ergönül. Epidemiology is a Field That Searchs Diseases and Their Indicators. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 1-7

Corresponding Author: Önder Ergönül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır