EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationAssessment of the results of cervical biopsy in patients with Atypical Squamous Cells, CannotRuleOut High Grade Squamous Intraepithelial Lesion [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(1): 15-18 | DOI: 10.5222/otd.2018.69782  

Assessment of the results of cervical biopsy in patients with Atypical Squamous Cells, CannotRuleOut High Grade Squamous Intraepithelial Lesion

Baki Erdem1, Nuri Peker3, Niyazi Alper Seyhan1, İpek Yıldız Özaydın2, Osman Aşıcıoğlu1, Volkan Ülker1, Ceyhun Numanoğlu1, Özgür Akbayır1
1Department Of Gynecologic Oncology, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, İstanbul
2Department Of Pathology, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, İstanbul
3Department Of Obstetrics And Gynecology, İstinye University, Liv Hospital, İstanbul

INTRODUCTION: To demonstrate the pathological result of cervical biopsy at patients with Atypical Squamous Cells, Cannot Rule Out High Grade Squamous Intraepithelial Lesion (ASC-H) on Pap Smear Test (PST).
METHODS: The PST results from 7527 patients who applied to the gynecological oncology polyclinic between 2004 and 2016 were retrospectively reviewed. The results of colposcopy, cervical biopsy, and Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) and cold conization were evaluated for 201 patients diagnosed as ASC-H for diagnostic purposes
RESULTS: Of the 7527 patients who underwent PST, 201 (2.6%) were diagnosed as cervical cytology ASC-H. The colposcopy and punch biopsy results of the 197 patients were evaluated, 107 (54.3%) patients had no lesions, 38 (19.2%) patients had CervicalIntraepithelial Neoplasia-1 (CIN1), 19 (9.6%) patients had Cervical Intraepithelial Neoplasia-2(CIN2), 22 (11.1%) patients had Cervical Intraepithelial Neoplasia-3 (CIN3), 6 (3%) patients had carcinoma in situ (CIS) and 5 (2.5%) patients had cervical carcinoma. Cervical excisional procedure was performed at 47 (100%) patients with CIN2, CIN3, CIS, at 12 (31.5%) patients with CIN1 and at 14 (13%) patients with the suspicious of malignancy due to the bening pathological results. 50 patients received LEEP and 23 patients received cold salivation. Three patients with biopsy-resultant CIN3 who underwent excisional procedure were found to have squamous cell carcinoma as a result of cold conization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We conclude that colposcopy and cervical biopsy of these patients are important for the detection of preinvasive lesions, because 26.3% of the ASCH patients in the PST have a high CIN-2 or higher lesion and high Human Papilloma Virus (HPV) positivity.

Keywords: ASC-H, cervical intraepithelial neoplasia, cervical biopsy


Yüksek dereceli skuamoz intraepitelyal lezyonun dışlanamadığı atipik skuamoz hücre anormalliği saptanan hastalarda servikal biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi

Baki Erdem1, Nuri Peker3, Niyazi Alper Seyhan1, İpek Yıldız Özaydın2, Osman Aşıcıoğlu1, Volkan Ülker1, Ceyhun Numanoğlu1, Özgür Akbayır1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
3İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: PapSmear Test (PST) sonucu yüksek dereceli skuamoz intraepitelyal lezyonun dışlanamadığı atipik skuamoz hücre anormalliği (ASC-H) olarak saptanmış hastaların servikal biyopsi sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004- 2016 tarihleri arasında jinekolojik onkoloji polikliniğine başvuran 7527 hastadan alınan PST sonuçları retrospektif olarak incelendi. PST sonucu ASC-H olarak rapor edilen 201 hastayatanı amaçlı yapılan kolposkopi, servikal biyopsi, yapılmış ise Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) ve soğuk konizasyon patoloji sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: PST yapılan toplam 7527 hastadan 201’ nde (%2,6) servikal sitoloji sonucu ASC-H olarak saptandı. Çalışmaya dahil edilen 197 hastanın kolposkopi ve punch biyopsi sonuçları değerlendirildiğinde 107(%54,3) hastada lezyon saptanmazken, 38 (%19,2) hastada servikalintraepitelyal neoplazi-1 (CIN1),19 (%9,6) hastada servikalintraepitelyal neoplazi-2 (CIN2), 22 (%11,1) hastada servikal intraepitelyal neoplazi-3 (CIN3), 6 (%3) hastada karsinoma insitu (CIS) ve 5 (2,5%) hastada servikal karsinom saptandı. CIN2, CIN3 ve CISsaptanan 47 (%100) hasta, CIN1 saptanan 12 (%31,5) hasta, biyopsi sonuçları normal olmasına rağmen malignite açısından şüpheli servikal görüntüye sahip 14 (%13) hasta olmak üzere toplam 73 hastaya servikal eksizyonel işlem uygulandı. 50 hastaya LEEP, 23 hastaya soğuk konizasyon uygulandı (Tablo 2). Eksizyonel prosedür uygulan ve biyopsi sonucu CIN3 olan üç hastada soğuk konizasyon sonrası patoloji sonucu skuamöz hücreli karsinom olarak rapor edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PST de ASC-H saptanan hastaların % 26.3 ‘ünde CIN2 ve üstü lezyon saptanması, aynı zamanda bu hastalarda Human PapillomaVirus (HPV) pozitifliğinin yüksek olması nedeniyle, bu hastaların kolposkopi ve servikal biyopsi ile değerlendirilmesinin preinvaziv lezyonların saptanması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: ASCH, servikal biyopsi, servikal intraepitelyal neoplazi


Baki Erdem, Nuri Peker, Niyazi Alper Seyhan, İpek Yıldız Özaydın, Osman Aşıcıoğlu, Volkan Ülker, Ceyhun Numanoğlu, Özgür Akbayır. Assessment of the results of cervical biopsy in patients with Atypical Squamous Cells, CannotRuleOut High Grade Squamous Intraepithelial Lesion. Eur Arch Med Res. 2018; 34(1): 15-18

Corresponding Author: Baki Erdem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır