EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationComparison of Plate Osteosynthesis and Tension Band Technic in Simple and Comminucated Olecranon Fractures [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 19-23 | DOI: 10.5222/otd.2016.1028  

Comparison of Plate Osteosynthesis and Tension Band Technic in Simple and Comminucated Olecranon Fractures

Emin İrfan Gökçay1, Haluk Çabuk1, İsmail Kalkar2, Ali Çağrı Tekin1, Cem Dinçay Büyükkurt1
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Okmeydanı Training And Research Hospital, İstanbul
2Department Of Orthopedics And Traumatology, Taşköprü State Hospital, Kastamonu

INTRODUCTION: In this study we try to eveluate the results of tension band osteosynthesis versus plate osteosynthesis in olecranon fractures.
METHODS: . We Analyse 58 patients with olecranon (Mayo tip 2A ve 2B) fractures operated in our clinic between Januvary 2012 to December 2013 retrospectively. All patients eveluated for active range of motion, pain scores with VAS, and for daily activity with Mayo Elbow Performance Score (MEPS). True anteroposterior and lateral radiographs were obtained. Complications and resurgeries were recorded.
RESULTS: Mean follow up was 20,6 months (minimum 12 to maximum 36). In plate osteosynthesis group mean VAS score was 1,9 (0-5), MEPS was 87,3 (65-100). In tension band group mean VAS score was 1,6 (0-4), MEPS was 92,6 (75-100). While mean MEPS scores were good in plate osteosynthesis group and perfect in tension band group. Minimal loss in range of motion and physical performance were seen in both groups but this was not significantly important (p>0.05). No nonunion was seen in both groups. In 6 patients, 4 (14,2%) were in plate osteosynthesis group and in 2 (6,6%) were in tenion band gruop, minimal degenerative changes were seen.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a conclusion no clinicily significant differance between tension band technic and plate osteosynthesis in olecranon fractures was seen in our study. Surgeon could choose both technic according to his or her clinical experiance.

Keywords: tension band technic, olecranon fracture, plate osteosynthesis


Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması

Emin İrfan Gökçay1, Haluk Çabuk1, İsmail Kalkar2, Ali Çağrı Tekin1, Cem Dinçay Büyükkurt1
1Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
2Taşköprü Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Kastamonu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmamızda plak vida osteosentez ile gergi bandı tekniğini kullanarak opere ettiğimiz olekranon kırıklarının sonuçlarını kıyaslamak istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında kliniğimizde olekranon kırığı (mayo tip 2A ve 2B) nedeniyle opere edilen 58 hastanın sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Plak vida osteosentez yapılan ortalama yaşı 43,3 (18-71) olan 28 hasta, gergi bandı uygulanan ortalama yaşı 43 (6-78) olan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Plak vida osteosentez yapılan 28 hastanın 10’u (%35) mayo tip 2A, kalan 18 hasta mayo tip 2B’dir. Gergi bandı uygulanan 30 hastanın 19’si (%63,3) tip 2A iken diğerleri tip 2B idi. Hastaların aktif eklem hareket açıklığı ölçüldü ve ağrı düzeyleri VAS skoru ile değerlendirildi. Yaşam fonksiyonları değerlendirmek için Mayo Dirsek Performans Skoru (MEPS) kullanıldı. Tüm hastaların dirsek 2 yönlü grafileri çekildi. Gelişen komplikasyonlar ve tekrar yapılan cerrahiler kayıt edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama takip süresi 20,6(12-36) idi. Plak vida yapılan grupta VAS skoru ortalama 1,9(0-5), MEPS ise 87,3(65-100) idi. Gergi bandı grubunda VAS skoru ortalama 1,6(0-4), MEPS 92,6(75-100) olarak bulundu. MEPS değeri plak vida yapılan grupta iyi olarak değerlendirilirken, gergi bandı grubunda mükemmel olarak değerlendirildi. Her iki grupta minimal hareket kısıtlılığı, fiziksel kapasitede minimal kayıpla birlikte klinik olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Her iki grupta da kaynamama vakasına rastlanmadı. Plak vida grubunda 4 hasta(%14,2), gergi bandı grubunda 2 hasta (%6,6) olmak üzere toplam 6 hastanın (%10,3) ekleminde dejeneratif değişikliklere rastlandı. Plak vida uygulanan 2 hastanın(%7,1) irritasyon nedeniyle kaynama sonrası implantları çıkartıldı. Gergi bandı yapılan 4 hastanın (%13,3) k-teli migrasyonu nedeniyle materyalleri çıkartıldı. Yine gergi bandı uygulanan 2 hastanın (%6,6) erken dönemde serklaj teli kırıldı ancak takiplerde kaynama olması üzerine herhangi bir cerrahi işlem yapılmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda olekranon kırıklarında gergi bandı ile plak vida uygulaması karşılaştırıldığında klinik olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Bu nedenle olekranon kırıklarında cerrah kendi deneyimini göz önüne alarak iki yöntemden birini seçebilir.

Anahtar Kelimeler: Gergi bandı tekniği, Olekranon kırığı, plak osteosentez


Emin İrfan Gökçay, Haluk Çabuk, İsmail Kalkar, Ali Çağrı Tekin, Cem Dinçay Büyükkurt. Comparison of Plate Osteosynthesis and Tension Band Technic in Simple and Comminucated Olecranon Fractures. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 19-23

Corresponding Author: Haluk Çabuk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır