EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationFacial hyperpigmentations and their management [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(4): 211-218 | DOI: 10.5222/otd.2016.1069  

Facial hyperpigmentations and their management

Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç
Okmeydani Training And Research Hospital, Dermatology Department, İstanbul

Hyperpigmentation, which is a term that means darkening of the skin, is a frequent complaint with challenging clinical management both for the patient and the physician. There are congenital as well as acquired forms secondary to systemic diseases, skin problems or environmental factors. Although usually asymtomatic these lesions can have bad impact on patients’ social relationships and quality of life both as a cosmetic and psychological problem. This review will focus on melasma, post-inflammatory hyperpigmentation, freckles and lentigines which constitute major causes for facial hyperpigmentation.

Keywords: face, hyperpigmentation, melasma, lentigo


Fasiyal hiperpigmentasyonlar ve tedavisi

Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Dermatoloji kliniklerinde sık rastlanılan bir durum olan hiperpigmentasyon deri renginde koyulaşma anlamına gelir ve tedavisi hem hekim hem hasta için güçlükler yaratabilir. Konjenital formların yanısıra, çeşitli sistemik hastalıklar, deri hastalıkları ve çevresel faktörlerden kaynaklanan akkiz formları da vardır. Bu lezyonlar çoğunlukla asemptomatik olsa da yerleşim yerine bağlı olarak insanların sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitelerini kötü etkileyebilen kozmetik ve psikososyal bir sorun haline gelebilir. Bu derlemede fasiyal hiperpigmentasyonun en sık nedenleri olan melazma, postinflamatuvar hiperpigmentasyon, efelid ve lentigoların tanı ve tedavisine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: yüz, hiperpigmentasyon, melazma, lentigo


Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç. Facial hyperpigmentations and their management. Eur Arch Med Res. 2016; 32(4): 211-218

Corresponding Author: Kübra Cüre, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır