EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationEvaluation of Maternal and Neonatal Outcomes in Cesarean Sections Performed in the Second Stage of Labor [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-60352 | DOI: 10.5152/eamr.2018.60352  

Evaluation of Maternal and Neonatal Outcomes in Cesarean Sections Performed in the Second Stage of Labor

Fatma Didem Yücel Yetişkin, Burak Arslan, Veli Mihmanlı, Buşra Cambaztepe, Gizem Pektaş, Aras Pektaş
Department Of Obstetrics And Gynecology, Okmeydanı Research And Training Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is aimed to compare maternal and neonatal outcomes in caesarean sections performed in the 2nd stage of labor with the ones performed in the 1st stage of labor.
METHODS: 65 patients, who had a caesarean section in the second stage of labor and 90 patients, who had caserean section in the first stage of labor were compared in terms of maternal and neonatal complications.
RESULTS: When 155 patients, who had specified criteria were examined, it was found that 58.1% (n=90) of the casese were in the 1st stage of labor, 41.9% (n=65) of the cases were in the 2nd stage of labor. The rate of intraoperative surgical complications and postpartum endometritis was significantly high in the patients who had cesarean section at the second stage of the labor. There wasn’t any statistically significant difference in the need of blood transfusion and neonatal complications between two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that caserean section performed in the 2nd stage of labor rise the rate of neonatal morbidity.

Keywords: Caeserean section, 2nd phase of the labor, maternal outcomes, neonatal outcomes


Doğum Eyleminin 2. Evresinde Yapılan Sezaryenlerde Maternal Ve Neonatal Sonuçların Değerlendirilmesi

Fatma Didem Yücel Yetişkin, Burak Arslan, Veli Mihmanlı, Buşra Cambaztepe, Gizem Pektaş, Aras Pektaş
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum eyleminin birinci evresinde yapılan sezaryen doğumlar ile ikinci evresinde yapılan sezaryen doğumlarda maternal ve neonatal sonuçları karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniğinde sezaryen olan olgulardan, doğum eyleminin 2. evresinde sezaryen olan 65 hasta, doğum eyleminin 1. Evresinde sezaryen olan 90 hasta ile maternal ve neonatal komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Hastalara ait bilgiler hasta dosyaları ve hastane elektronik sistem kayıtlarından elde edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 155 hastanın %58.1’i (n=90) doğum eyleminin 1. evresinde, %41.9’u (n=65) doğum eyleminin 2.evresinde sezaryen olmuştu.
Doğumun 2. evresinde sezaryen yapılan hastalarda intraoperatif cerrahi komplikasyon ve postoperatif endomiyometrit görülme oranı, doğum eyleminin 1. evresinde sezaryen yapılanlara göre anlamlı olarak fazlaydı. Kan transfüzyon ihtiyacı ve neonatal komplikasyonlar açısından ise anlamlı farklılık yoktu.
Sonuç: Doğum eyleminin 2. evresinde yapılan sezaryenlerde maternal morbidite riski, doğum eyleminin 1 evresinde yapılanlara gore anlamlı olarak daha yüksektir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğum eyleminin 2. evresinde yapılan sezaryenlerde maternal morbidite riski, doğum eyleminin 1 evresinde yapılanlara gore anlamlı olarak daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Sezeryan, doğumun ikinci evresi, maternal sonuçlar, neonatal sonuçlar
Corresponding Author: Fatma Didem Yücel Yetişkin, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır