EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationDoes the Timing of Episiotomy Repair Influence the Incidence of Postpartum Hemorrhage? A Randomized Controlled Study [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-48243 | DOI: 10.5152/eamr.2018.48243  

Does the Timing of Episiotomy Repair Influence the Incidence of Postpartum Hemorrhage? A Randomized Controlled Study

Doğukan Yıldırım1, İçten Olgu Bafali2, Mete Can Ateş3, Baki Erdem1, Nadiye Köroğlu1, Onur Karaaslan4
1Health Science University Medical Faculty, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul
2Amasya Suluova State Hospital, Amasya
3Health Science University Medical Faculty, Zekai Tahir Burak Training and Research Hospital, Ankara
4Hakkari State Hospital, Hakkari

INTRODUCTION: To evaluate the effect of the timing of episiotomy repair on the incidence of postpartum hemorrhage.
METHODS: This randomized controlled trial included 307 pregnant women who delivered vaginally and underwent mediolateral episiotomy in a tertiary-care hospital. In group 1, the repair of the episiotomy was started while the placenta was still inside. In Group 2, spontaneous delivery of the placenta was expected, and then the repair began. The primary outcome parameter was the incidence of postpartum hemorrhage. Secondary outcomes were the mean blood loss, postpartum 24th-hour hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) values, the mean Hb and Hct change and the need for transfusion.
RESULTS: The rate of postpartum hemorrhage, defined as estimated blood loss >500 mL, did not differ significantly between the two groups (8/154 (5.2%) in Group 1 vs 10/153 (6.5%) in Group 2, p=0,62). The mean blood loss did not differ significantly between the two groups (206±120 mL in Group 1 vs 210±134 mL in Group 2, p=0,76). Postpartum Hb and Hct values were not statistically different between the two groups. There was no statistical difference between the two groups regarding the mean changes in Hb and Hct values. There was no statistical difference between the two groups regarding transfusion requirement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In a level-three care hospital, the timing of mediolateral episiotomy repair did not influence the incidence of postpartum hemorrhage.

Keywords: Postparrtum hemorrhage, episiotomy, timing of episiotomy repair


Epizyotomi Onarım Zamanı Postpartum Kanama İnsidansını Etkiler Mi? Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Doğukan Yıldırım1, İçten Olgu Bafali2, Mete Can Ateş3, Baki Erdem1, Nadiye Köroğlu1, Onur Karaaslan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Amasya Suluova Devlet Hastanesi, Amasya, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epizyotomi onarım zamanının postpartum kanama insidansı üzerine olan etkisini değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu randomize kontrollü çalışmaya üçüncü basamak bir hastanede doğum yapan ve mediolateral epizyotomi uygulanan 307 gebe dahil edildi. Grup 1’de epizyotomi onarımına plasenta içerdeyken başlandı. Grup 2’de plasentanın spontan ayrılması beklendi ve sonrasında onarıma başlandı. Primer sonuç parametresi postpartum kanama insidansı idi. Sekonder sonuçlar ortalama kan kaybı, postpartum 24. saat hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Hct) değerleri, ortalama Hb ve Hct değişikliği ve transfüzyon ihtiyacı idi.
BULGULAR: Postpartum kanama (>500 mL kanama) oranları açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (Grup 1’de 8/154 (%5,2) vs Grup 2’de 10/153 (%6,5), p=0,62). Ortalama kan kaybı açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (Grup 1’de 206±120 mL vs Grup 2’de 210±134 mL, p=0,76). Postpartum Hb ve Hct değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi. Ortalama Hb ve Hct değişikliği açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi. Transfüzyon gereksinimi açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Üçüncü basamak bir hastanede epizyotomi onarım zamanının postpartum kanama insidansı üzerine etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postpartum kanama, epizyotomi, epizyotomi onarım zamanlaması
Corresponding Author: Doğukan Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır