EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationAre There Relationships Between Acquired Premature Ejaculation and Blood Vitamin B12 or Folic Acid Levels? [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-30922 | DOI: 10.5152/eamr.2018.30922  

Are There Relationships Between Acquired Premature Ejaculation and Blood Vitamin B12 or Folic Acid Levels?

Halil Lütfi Canat, Recep Burak Değirmentepe, Osman Can, Hasan Anıl Atalay, İlter Alkan, Mehmet Gökhan Çulha, Sait Özbir
Sağlık Bilimleri University Okmeydanı Training And Research Hospital, Department Of Urology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the relationship between acquired premature ejaculation (PE) and blood vitamin B12 or folic acid levels.
METHODS: A total of 93 patients with acquired PE and 69 control cases without PE were included the study. All patients were considered to have acquired PE if they fulfilled the criteria of the International Society for Sexual Medicine Committee. Blood vitamin B12 and folic acid levels were evaluated in all men included in the study.
RESULTS: Compared to men without PE, the patients with acquired PE had lower vitamin B12 levels (336.5±142.9 pg/mL vs 356.0±162.5 pg/mL); however, no statistically significant difference was found between the groups (p=0.576). There was also no significant difference between the acquired PE group and control group in the folic acid levels (7.5±3.4 ng/mL vs. 7.3±3.1 ng/mL, p=0.853).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Blood vitamin B12 and folic acid levels are not associated with acquired PE. The evaluation of these vitamins should not be recommended to explore the etiology and risk factors of acquired PE.

Keywords: Intravaginal ejaculatory latency time, premature ejaculation, vitamin B12, folic acid


Kazanılmış Prematür Ejakülasyon ile Kan B12 Vitamini veya Folik Asit Düzeyleri Arasında İlişki Var Mıdır?

Halil Lütfi Canat, Recep Burak Değirmentepe, Osman Can, Hasan Anıl Atalay, İlter Alkan, Mehmet Gökhan Çulha, Sait Özbir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kazanılmış prematür ejakülasyon (PE) ile kan B12 vitamini ve folik asit düzeyleri arasındaki ilişkinin varlığını açıklamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kazanılmış PE olan 93 hasta ve PE olmayan 69 kontrol vakası çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamı Uluslararası Cinsel Sağlık Derneği kriterlerini karşılamaları durumunda, kazanılmış PE olarak kabul edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm erkeklerin B12 vitamini ve folik asit düzeyleri değerlendirildi.
BULGULAR: PE olmayan erkeklerle karşılaştırıldığı zaman, kazanılmış PE olan hastaların B12 vitamini düzeyi daha düşük bulundu (336,5±142,9 pg/mL vs 356,0±162,5 pg/mL); ancak her iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık izlenmedi (p=0.576). Kazanılmış PE olan hastalarla kontrol grubu arasında, folik asit düzeylerine göre de anlamlı farklılık izlenmedi (7,5±3,4 ng/mL vs. 7,3±3,1 ng/mL, p=0.853).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kan B12 vitamini ve folik asit düzeyleri ile kazanılmış PE arasında ilişki yoktur. Kazanılmış PE’nin etiyoloji ve risk faktörlerini açıklamak bu vitaminlerin değerlendirilmesi önerilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: İntravajinal ejakülasyon gecikme süresi, prematür ejakülasyon, B12 vitamini, folik asit
Corresponding Author: Halil Lütfi Canat, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır