EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationReview: Complications of Rotator Cuff Surgery [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2017; 33(3): 155-163 | DOI: 10.5222/otd.2017.1114  

Review: Complications of Rotator Cuff Surgery

Haluk Çelik1, Mustafa Faik Seçkin2, Şenol Akman2
1Zonguldak Ataturk State Hospital, Orthopaedics and Traumatology, İstanbul
2Sisli Florance Nightingale Hospital, Orthopaedics and Traumatology,Istanbul

Rotator cuff repair is a common procedure performed via arthroscopic, mini-open and open techniques. While this surgery is considered to be of low morbidity, several potential complications can arise either intraoperatively or during the postoperative time period. When patients are selected carefully and complications treated appropriately, successful outcomes can be obtained.In this review the complications with rotator cuff surgery have been discussed.

Keywords: rotator cuff, surgery, complications


Derleme: Rotator Manşet Cerrahisinde Komplikasyonlar

Haluk Çelik1, Mustafa Faik Seçkin2, Şenol Akman2
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Zonguldak
2Şişli Florance Nightingale Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, İstanbul

Rotator manşet onarımı artroskopik, mini-açık ve açık girişimler ile yapılabilen yaygın bir uygulamadır. Düşük morbidite beklenen bu uygulamalarda cerrahi sırasında ya da postoperatif dönemde önemli komplikasyonlar ile karşılaşılabilinmektedir. Dikkatli hasta seçimi, oluşabilecek komplikasyonların bilinmesi ve tedavisi ile başarılı sonuçlar alınabilir.Bu derlemede rotator manşet cerrahisi sırasında ya da takiplerde karşılaşılması muhtemel komplikasyonlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: rotator manşet, cerrahi, komplikasyonlar


Haluk Çelik, Mustafa Faik Seçkin, Şenol Akman. Review: Complications of Rotator Cuff Surgery. Eur Arch Med Res. 2017; 33(3): 155-163

Corresponding Author: Haluk Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır