EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationComplementary And Alternative Medicine Practice in Infertility [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 36-44 | DOI: 10.5222/otd.2016.1031  

Complementary And Alternative Medicine Practice in Infertility

Handan Özcan1, Nezihe Kızılkaya Beji2
1Gumushane University of Health Services Vocational school
2Istanbul University, Florence Nightingale School of Nursing

In recent years, both by physicians and patients of infertility, the use of complementary and alternative medicine practices is increasing. Which is a very topical issue and continuously introduced innovations in infertility treatment, complementary and alternative medicine practices is inevitable. These applications often preferred by patients acupuncture, vitamins and minerals, dietary and lifestyle changes, homeopathy, mind-body-energy medicine, yoga, aromatherapy is and psychotherapy. Culture, geography, tradition, these practices vary according to the need for more evidence-based studies.

Keywords: Infertility, Complementary and Alternative Medicine.


İnfertilitede Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları

Handan Özcan1, Nezihe Kızılkaya Beji2
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksesokulu
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi

Son yıllarda hem infertilite hastaları hem de hekimler tarafından, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kullanımı artmaktadır. Çok güncel bir sorun olan ve sürekli yenilikler getirilen infertilite tedavisinde, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları kaçınılmazdır. Genellikle hastalar tarafından tercih edilen bu uygulamalar akupunktur, vitamin ve mineraller, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri, homeopati, zihin-beden-enerji tıbbı, yoga, aromaterapi ve psikoterapidir. Kültür, coğrafya, geleneklere göre değişen bu uygulamalar için daha fazla kanıt temelli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp.


Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji. Complementary And Alternative Medicine Practice in Infertility. Eur Arch Med Res. 2016; 32(1): 36-44

Corresponding Author: Handan Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır