EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationDelayed Presentation of Sheehan's Syndrome [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2016; 32(3): 179-181 | DOI: 10.5222/otd.2016.1062  

Delayed Presentation of Sheehan's Syndrome

Güldane Tiyar1, Semih Kalyon1, Mehmet Küçük1, Şenay Günaydın1, Figen Kahyaoğlu1, Halil İbrahim Onmaz1, Fevkiye Nur İpekşener1, Seray Türkmen Kalyon2
1Ministry Of Health Okmeydani Training And Research Hospital, Department Of İnternal Disease
2Ministry Of Health Okmeydani Training And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation

Sheehan's syndrome is pituitary deficiency induced by intrapartum and postpartum hemorrhage and hypovolemia. It is still frequent in underdeveloped and developing countries. Sheehan's syndrome is one of the reason of empyt sella.The symptoms of the syndrome can be seen months to years later depend on the degree of pituitary damage. History of postpartum hemorrhage, failure to lactate and cessation of menses are important clues to the diagnosis. Early diagnosis and appropriate treatment are very important to reduce morbidity and mortality of the patients. In this study, Sheehan's syndrome which led to panhypopituitarism and developed gradually in a patient with Sheehan's syndrome who delivered a baby at home 30 years ago and had severe postpartum hemorrhage will be presented.

Keywords: Empty Sella Syndrome, Hypopituitarism


Yavaş Gelişen Sheehan Sendromu

Güldane Tiyar1, Semih Kalyon1, Mehmet Küçük1, Şenay Günaydın1, Figen Kahyaoğlu1, Halil İbrahim Onmaz1, Fevkiye Nur İpekşener1, Seray Türkmen Kalyon2
1Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi
2Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği

Sheehan sendromu intrapartum veya postpartum kanama ve hipovolemiye bağlı gelişen hipofiz yetmezliğidir. Gelişmemiş ülkelerde ve halen gelişmekte olan ülkelerde halen sık görülmektedir. Empty sella sendromunun bilinen nedenlerinden biri de Sheehan sendromudur.Hipofizin hasarlanma derecesine göre belirtiler aniden ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. Postpartum hemoraji öyküsünün olması, adet görmekten kesilme ve süt vermede azalma teşhiste önemli ipuçlarıdır. Erken konulan teşhis ve uygun yapılan tedavi bu hastalarda morbidite ve mortaliteyi azaltmak için oldukça önemlidir. Bu çalışmada 30 yıl önce evde doğum yapan ve doğum sonrası ciddi kanaması olan bir hastada yavaş seyirli gelişen panhipopituitarizme neden olan Sheehan sendromlu olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Boş Sella Sendromu, Hipopitüitarizm


Güldane Tiyar, Semih Kalyon, Mehmet Küçük, Şenay Günaydın, Figen Kahyaoğlu, Halil İbrahim Onmaz, Fevkiye Nur İpekşener, Seray Türkmen Kalyon. Delayed Presentation of Sheehan's Syndrome. Eur Arch Med Res. 2016; 32(3): 179-181

Corresponding Author: Güldane Tiyar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır