EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationAnalysis of Adnexal Masses Which are Operated in Gynecologic Oncology Clinic [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 231-234 | DOI: 10.5152/eamr.2018.20082  

Analysis of Adnexal Masses Which are Operated in Gynecologic Oncology Clinic

Baki Erdem1, Nuri Peker2, Niyazi Alper Seyhan1, Osman Aşıcıoğlu1, İlkbal Temel Yüksel1, Volkan Ülker1, Özgür Akbayır1
1Department of Gynecologic Oncology, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, İstinye University Liv Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Abnormal adnexal masses are a common gynecologic problem that affects women of all ages. Although many of these masses are benign, the primary aim of diagnostic evaluation is to exclude malignancy. In this trial, we aimed to analyze adnexal masses that are referred and operated in our gynecologic oncology clinic.
METHODS: A total of 1,152 patients operated in our clinic due to suspicious malignancy between 2004 and 2017 were included in this trial. Patient data from the database of the gynecologic oncology clinic were analyzed retrospectively.
RESULTS: Among all included patients, benign pathological results were determined in 529 (45.92%) patients, whereas malignant and borderline tumors were determined in 505 (43.83%) patients and 118 (10.24%) patients, respectively. The median cancer antigen 125 level in the malignancy group was 150 (7-15,554) IU/mL, whereas that in the benign and borderline groups, it was 19 and 29 IU/mL, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Many benign masses imitate ovarian cancer. Although some of them can be separated, preoperative careful examination and histological examination are the established diagnostic procedures.

Keywords: Carcinoma, ovarian neoplasms, pathology


Jinekolojik Onkoloji Kliniğinde Opere Edilen Adneksiyal Kitlelerin Analizi

Baki Erdem1, Nuri Peker2, Niyazi Alper Seyhan1, Osman Aşıcıoğlu1, İlkbal Temel Yüksel1, Volkan Ülker1, Özgür Akbayır1
1Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anormal adneksiyal kitlenin varlığı, bütün yaş grubundaki kadınları etkileyebilen yaygın klinik problemdir. Adneksiyal kitlelerin çoğunun bening olmasına rağmen diagnostik değerlendirmede primer amaç malignitenin dışlanmasıdır. Biz bu çalışmada malignite şüphesi nedeniyle hastanemiz jinekolojik onkoloji kliniğine yönlendirilen ve opere edilen adneksiyal kitlelerin analizini yapmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz jinekolojik onkoloji kliniğinde 2004-2017 yılları arasında malignite şüphesi nedeniyle opere edilen adneksiyal kitlesi olan 1152 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar jinekolojik onkoloji kliniğinin veritabanından retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Adneksiyal kitleler içerisinde 529 hastada bening (%45,92) patoloji, 505 hastada malign (%43,83) patoloji ve 118 hastada da borderline (%10,24) patoloji izlendi. Malign adneksiyal kitleli hastalarda median ca 125 seviyesi 150 U/mL (7-15554) olarak izlenirken, bening grupta medain ca 125 değeri 19 olarak, Borderline grubunda da median ca 125 değeri 29 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birçok bening kitle over kanserini taklit edebilmektedir ve dikkatli preoperatif incelemeler ile bu kitlelerin bir kısmı maligniteden ayırt edilebilmekle birlikte kesin tanı histopatolojik inceleme ile konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, over tümörleri, patoloji


Baki Erdem, Nuri Peker, Niyazi Alper Seyhan, Osman Aşıcıoğlu, İlkbal Temel Yüksel, Volkan Ülker, Özgür Akbayır. Analysis of Adnexal Masses Which are Operated in Gynecologic Oncology Clinic. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 231-234

Corresponding Author: Baki Erdem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır