EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationThe Assessment of Macular Thickness using Optical Coherence Tomography in Patients with Autoimmune Diseases [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-13471 | DOI: 10.5152/eamr.2018.13471  

The Assessment of Macular Thickness using Optical Coherence Tomography in Patients with Autoimmune Diseases

Zeynep Duru1, Orhan Altunel2
1Kayseri Education and Research Hospital, Opthalmology Department, Kayseri, Turkey
2Yozgat Akdağmadeni State Hospital, Opthalmology Department, Yozgat Turkey

INTRODUCTION: To evaluate macular thickness in autoimmune diseases without ocular findings using optical coherence tomography (OCT).
METHODS: In our study, we evaluated 68 eyes of 34 rheumatoid arthritis (RA) patients, 62 eyes of 31 systemic lupus erythematosus (SLE) patients, and 42 eyes of 21 healthy volunteers. Central macular thickness and nasal, temporal, superior and inferior macular thicknesses within 3 mm area of macula were measured in all patients using RTVue-100 Spectral-Domain OCT (Optovue Inc., Fremont, CA). Measurements were compared by SPSS 21.0 program by using single-way ANOVAtest. Comparisons were considered significant when p≤0.05.
RESULTS: There was no statistical significant difference in central macular thickness and nasal, temporal, superior and inferior macular thicknesses within 3 mm area of macula among RA patients, SLE patients, and age-matched healthy volunteers. (central p=0.583, nasal p=0.220, temporal p=0.303, superior p=0.466, and inferior p=0.698).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrates that macular thickness in RA and SLE patients without ocular findings do not differ with healthy individuals.

Keywords: Rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, autoimmune disease, optical coherence tomograpy, macula


Otoimmün Hastalıklarda Optik Koherens Tomografi ile Maküla Kalınlıklarının Değerlendirilmesi

Zeynep Duru1, Orhan Altunel2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Oküler klinik bulguların izlenmediği otoimmün hastalıklarda maküla kalınlıklarının optik koherens tomografi (OKT) kullanılarak değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda; 34 romatoid artrit (RA) olgusunun 68 gözü, 31 sistemik lupus eritematozus (SLE) olgusunun 62 gözü ve 21 sağlıklı gönüllünün 42 gözü değerlendirildi. Tüm hastaların RTVue-100 Spektral-Domain OKT (Optovue Inc., Fremont, CA) kullanılarak, santral maküla ve 3 mm’lik alan içindeki nazal, temporal, üst ve alt maküla kalınlıkları ölçüldü. Ölçümler SPSS 21.0 programında tek yönlü ANOVA testi kullanılarak karşılaştırıldı. Karşılaştırmalar p≤0.05 olduğunda anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: RA ve SLE hastaları ile yaş ve cinsiyet olarak benzer sağlıklı gönüllülerin santral makula kalınlığı ve 3 mm’lik alan içindeki nazal, temporal, üst ve alt maküla kalınlıkları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. (santral; p=0.583, nazal; p=0.220, temporal; p=0.303, süperior; p=0.466 ve inferior; p=0.698).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız oküler klinik bulguları olmayan RA ve SLE hastalarında maküla kalınlıklarının sağlıklı bireylere kıyasla farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Sistemik lupus eritematozus, Otoimmün hastalık, Optik koherens tomografi, Maküla
Corresponding Author: Orhan Altunel, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır