EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationAllergy Skin Tests in Inner-City Children with Allergic Rhinitis Living in İstanbul [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 258-261 | DOI: 10.5152/eamr.2018.07078  

Allergy Skin Tests in Inner-City Children with Allergic Rhinitis Living in İstanbul

Deniz Özçeker1, Aslı Derya Kardelen2, Serap Sapmaz2, Ömer Uysal3, Nermin Güler4, Zeynep Tamay5
1Department of Pediatric Allergy, Health Science University, Health Sciences University Okmeydanı Training and Resarch Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Bioistatistics, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Pediatrics, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Pediatric Immunology and Allergy, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Lifestyle and environmental factors are considered to play an important role in the large variations in the prevalence of symptoms of allergic rhinitis (AR) and allergen sensitization. The aim of the present study was to investigate allergen sensitivities together with clinical features and biochemical characteristics of urban children living in İstanbul.
METHODS: A total of 2822 patients aged between 2 and 18 years living in Istanbul city center and diagnosed with AR in our allergy polyclinic were included in the study.
RESULTS: There were 1095 (38.8%) female and 1727 (61.2%) male patients. The most common susceptibility was to house dust mites, the second was to sweet vernal grass, and the third was to cocksfoot grass.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study demonstrated that house dust mite is the most common allergen in inner-city children with AR living in Istanbul. Screening house dust mite allergen in inner-city children may be a useful tool in the diagnosis, planning of allergy prevention, and immunotherapy of children suspected with respiratory allergies.


Keywords: Allergic rhinitis, children, house dust mite, inner-city


İstanbul'da Yaşayan Alerjik Rinitli Çocuklarda Alerji Deri Prik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Deniz Özçeker1, Aslı Derya Kardelen2, Serap Sapmaz2, Ömer Uysal3, Nermin Güler4, Zeynep Tamay5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Bioistatistik Bilim Dalı
4İstanbul Bilim Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
5İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Immunolojisi Ve Alerji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin, allerjik rinit semptomlarının yaygınlığı ve alerjen duyarlılığında büyük önemi olduğu düşünülmektedir.Bu çalışmada amaç; İstanbul'da yaşayan kentli çocukların klinik özellikleri ve biyokimyasal özellikleri ile birlikte alerjen duyarlılıklarını araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 2-18 yaş arasında olan, İstanbul şehir merkezinde yaşayan ve alerji polikliniğimizde alerjik rinit tanısı alan 2822 hasta çalışmaya alındı. BULGULAR: Hastaların 1095 kız (%38,8) ve 1727 erkek (%61,2) idi. En yaygın duyarlılık ev tozu akarları idi; İkincisi tatlı ilkbahar otu, üçüncüsü ise domuz ayrığı otu olarak tespit edildi.
BULGULAR: Hastaların 1095 kız (%38,8) ve 1727 erkek (%61,2) idi. En yaygın duyarlılık ev tozu akarları idi; İkincisi tatlı ilkbahar otu, üçüncüsü ise domuz ayrığı otu olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, İstanbul'da yaşayan alerjik riniti olan şehir içi çocuklarında en sık rastlanan alerjenin ev tozu akarı olduğunu ortaya koymuştur. Solunum alerjisi şüphesi olan şehir içi çocuklarında evi tozu akarın taranması alerjik korunma ve immünoterapiyi planlamada, yararlı bir araç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, çocuk, ev tozu akarı, şehir içi


Deniz Özçeker, Aslı Derya Kardelen, Serap Sapmaz, Ömer Uysal, Nermin Güler, Zeynep Tamay. Allergy Skin Tests in Inner-City Children with Allergic Rhinitis Living in İstanbul. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 258-261

Corresponding Author: Deniz Özçeker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır