EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationCalculation of Embryo/Fetus Dose in Pregnant Thyroid Patients Who Have Accidentally Received Radioiodine [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-04875 | DOI: 10.5152/eamr.2018.04875  

Calculation of Embryo/Fetus Dose in Pregnant Thyroid Patients Who Have Accidentally Received Radioiodine

Mustafa Demir1, İffet Çavdar2, Nami Yeyin1, Mohammad Abuqbeitah1, Lebriz Uslu Beşli1, Nazenin İpek4, Mehmet Buğrahan Düz3, Mehmet Seven3
1Department of Nuclear Medicine,Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department of Nuclear Physics, Faculty of Science, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department of Medical Genetic,Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
4Department of Faculty of Engineering and Architecture, Nisantasi University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study is to calculate the embriyo/fetüs dose in pregnant patients who have accidentally received radioiodine before realizing their pregnancy and to evaluate the termination of their pregnancy giving teratological advice to the family.
METHODS: We have calculated the embriyo/fetus dose of 16 pregnant patients that have applied to our faculty after receiving radioiodine 131I for therapy or diagnosis during pregnancy in different nuclear medicine centers.
RESULTS: Mean fetus dose of three pregnant patients, who have received 0,37 MBq (10 μCi) oral 131I was found as 0.063 mGy. For six pregnant patients who have received 1.85 MBq (0.05 mCi) 131I for thyroid uptake/scintigraphy, mean embriyo/fetus dose was 0.13 mGy and mean fetal thyroid dose was 1073 mGy (1.073 Gy). Mean embriyo/fetus dose of three patients who have received mean 185 MBq (5 mCi) 131I orally for whole body radioiodine scintigraphy was calculated as 13.2 mGy. One of the two hyperthyroid patients, who have received 370 MBq (10 mCi) 131I orally for treatment had embriyo/fetus dose of 26.64 mGy and fetal thyroid dose of 215340 mGy (215.34 Gy). The other patient with hyperthyroidism received 481 MBq (13 mCi) radioiodine and related embriyo/fetus dose was calculated as 34.63 mGy. One of the two thyroid cancer patients have received 3700 MBq (100 mCi) 131I and embriyo/fetus dose was found as 266.64 mGy. For the other thyroid cancer patient, who have received 5555 MBq (150 mCi) 131I at 15th week of pregnancy, fetus dose was 377.8 mGy and fetal thyroid dose was 3221.9 Gy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Diagnostic 131I administration before 10th week of pregnancy does not cause a high radiation burden, therefore it is not an indication for termination of pregnancy. High dose 131I treatment in pregnant women causes more than 100 mGy embriyo/fetus dose and these patients should be counselled for termination of pregnancy.

Keywords: Fetus dose, fetal thyroid dose, radiation dose


Kaza Sonucu Radyoiyot Uygulanmış Gebe Tiroit Hastalarında Embriyo/Fetüs Dozu Değerlendirmesi

Mustafa Demir1, İffet Çavdar2, Nami Yeyin1, Mohammad Abuqbeitah1, Lebriz Uslu Beşli1, Nazenin İpek4, Mehmet Buğrahan Düz3, Mehmet Seven3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gebe olduğu belirlenemeden tiroit hastalarına uygulanan 131I radyonüklidinden kaynaklanan embriyo/fetüs dozunun hesaplanması ve aileye teratolojik bilgi verilerek gebelik terminasyon durumunun değerlendirmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada farklı nükleer tıp merkezlerinde tanı ve tedavi amaçlı 131I radyoizotopu uygulaması yapıldıktan sonra anabilim dalımıza yönlendirilen 16 hastanın fetüs dozu hesaplaması yapıldı.
BULGULAR: Tiroit uptake testi için üç hastaya 0.37 MBq (10 µCi) 131I oral yolla uygulanmış olup
hesaplanan ortalama embriyo/fetüs dozu 0.063 mGy bulundu. Uptake/sintigrafi testi için altı hastaya 1.85 MBq (0.05 mCi) 131I uygulanmış olup hesaplanan fetüs dozu ortalaması 0.13 mGy, fetal tiroit dozu 1073 mGy (1.073 Gy) bulundu. Tüm vücut sintigrafisi yapılan üç hastaya ortalama 185 MBq (5 mCi) 131I oral yolla uygulanmış olup embriyo/fetüs dozları ortalaması 13.2 mGy bulundu. Hipertiroidi tanılı iki hastanın birine 370 MBq (10 mCi) 131I oral yolla uygulanmış olup embriyo/fetüs dozu 26.64 mGy, fetal tiroit dozu 215340 mGy (215.34 Gy) olarak hesaplandı. Diğer hipertiroidi hastasına 481 MBq 131I (13 mCi) uygulanmış olup embriyo/fetüs dozu 34.63 mGy bulundu. Tiroit kanseri tanılı iki hastanın birine 3700 MBq (100 mCi) 131I uygulanmış olup embriyo/fetüs dozu 266.64 mGy bulundu. Diğerine 5555 MBq (150 mCi) 131I uygulanmış olup hasta 15 haftalık gebe olduğundan fetüs dozu 377.8 mGy ve fetal tiroit dozu 3221.9 Gy olarak hesaplandı.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebeliğin 10. haftasından önce tanısal amaçlı uygulanmış olan 131I tek başına gebeliğin terminasyonu için yeterli radyasyon dozuna neden olmamaktadır. Yüksek doz 131I uygulanan gebelerde embriyo/fetüs dozu 100 mGy’den yüksek değerlere ulaşmakta olup bu vakalar gebelik terminasyonu açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fetus dozu, fetal tiroit dozu, radyasyon dozu
Corresponding Author: Mustafa Demir, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır