EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact Information







Comparison of Maternal Serum Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1 (Sflt-1)/Placental Growth Factor (Pgf) Ratio in Preeclamptic and Normotensive Pregnancies [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: OTD-01328 | DOI: 10.5152/eamr.2018.01328  

Comparison of Maternal Serum Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1 (Sflt-1)/Placental Growth Factor (Pgf) Ratio in Preeclamptic and Normotensive Pregnancies

Tuğba Kılık, Veli Mihmanlı, Sehtap Nazlı Kılıç Çetin, Orhan Şahin, Gökhan Demirayak, Berk Bulut
Health Sciences University, Okmeydanı Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology Clinic,İstanbul

Objective: It is suggested that the underlying pathology in preeclampsia is inadequate trophoblastic invasion, abnormal placentation and widespread endothelial injury. The aim of this study is to determine the increase of sFlt-1, which is an important antianjiogenic factor in the development of preeclampsia, by comparing the levels of sFlt-1, PGF and sFlt-1 / PGF between preeclamptic and normotensive pregnancies.

Methods: This prospective study was carried out with the approval of Health Sciences University Okmeydanı Training and Research Hospital Clinical Research Ethics Committee. Total number of 43 participants were recruited from our clinic which 20 of them were preeclamptic and 23 were normotensive pregnancies. The two groups were compared by gestational characteristics, sFlt-1 levels (Soluble Fms-like Tyrosine Kinase-1), Placental Growth Factor (PGF) levels and sFlt-1 / PGF ratios.

Results: Serum sFlt-1 levels and sFlt-1 / PGF ratio in preeclamptic pregnancies were higher and serum PGF levels was lower than normotensive pregnancies.

Conclusion: The ratio of sFlt-1 / PGF was significantly higher in preeclamptic pregnancies than in normotensive pregnancies. The elevation of this ratio suggests that sFlt-1 has a role in the development of inadequate angiogenesis and hypoxia in preeclamptic pregnancies.

Keywords: Preeclampsia, Soluble fms like tyrosine kinase-1, placental growth factor


Preeklamptik ve Normotansif Gebelerde Maternal Serum Soluble Fms-Like Tyrosine Kinase-1 (Sflt-1)/Placental Growth Factor (Pgf) Oranlarının Karşılaştırılması

Tuğba Kılık, Veli Mihmanlı, Sehtap Nazlı Kılıç Çetin, Orhan Şahin, Gökhan Demirayak, Berk Bulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Preeklampsideki temel patolojinin yetersiz trofoblastik invazyon, anormal plasentasyon ve yaygın endotelyal hasar olduğu ileri sürülmektdir. Bu çalışmanın amacı Preeklamptik ve normotansif gebeler arasında sFlt-1, PGF düzeyleri ve sFlt-1/ PGF oranlarını karşılaştırarak, preeklampsi gelişiminde önemli bir antianjiogenik olan sFlt-1 artışını belirlemektir.

Yöntemler: Bu prospektif çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alınarak kliniğimize başvuran 20’si preeklamptik, 23’ü normotansif olmak üzere toplam 43 gebe ile yapıldı. İki grup, gestasyonel özellikleri ile sFlt-1(Soluble Fms-likeTyrosine Kinase- 1), PGF(Placental Growth Factor) düzeyleri ve sFlt-1/ PGF oranları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Preeklamptik gebelerde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında serum sFlt-1 düzeyleri ve sFlt-1/ PGF oranı daha yüksek, serum PGF düzeyi ise daha düşük saptandı

Sonuç: sFlt-1/ PGF oranı preeklamptik gebelerde normotansif gebelere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu oranın yüksekliği preeklamptik gebelerdeki yetersiz anjiogenez ve hipoksi gelişiminde sFlt-1'in rolü olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, solubl fms like tirozin kinaz- 1, plasental büyüme faktörü




Corresponding Author: Tuğba Kılık, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır