EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationMolecular Imaging of Prostate Cancer with PSMA-Targeted Probes: Comparison of 68Ga-PSMA-11 and 68Ga-PSMA-I&T PET/CT [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 243-250 | DOI: 10.5152/eamr.2018.28291  

Molecular Imaging of Prostate Cancer with PSMA-Targeted Probes: Comparison of 68Ga-PSMA-11 and 68Ga-PSMA-I&T PET/CT

Emre Demirci
Department of Nuclear Medicine, Yeditepe University School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Positron emission tomography (PET) probes targeting prostate-specific membrane antigen (PSMA) have gained increasing interest, while the use of PSMA PET/computed tomography (CT) for prostate cancer (PCa) has rapidly and widely expanded over the last 5 years. The most preferred radiotracers available at many European PET centers, including those in Turkey, are 68Gallium (68Ga)-PSMA-11 and 68Ga-PSMA-I&T. The aim of this study is to compare 68Ga-PSMA-11 and 68Ga-PSMA-I&T PET/CT in patient groups with similar characteristics.
METHODS: PSMA PET/CT images of 81 patients with biopsy-proven PCa were retrospectively analyzed. Physiological distribution, tumor-to-background ratios, positivity rates, uptakes, and visual score classifications of primary tumors, lymph nodes, and bone metastases were analyzed for comparison. Additionally, PET/CT findings were compared according to the proposed molecular imaging tumor, node, and metastasis (miTNM) classification.
RESULTS: There was no significant difference between PSMA-11 and PSMA-I&T in terms of overall positivity rates, bone metastases, recurrent tumors, and overall detection rates of recurrent disease. Blood pool as well as bone marrow and muscle uptake of PSMA-I&T were slightly higher than those of PSMA-11. There was no significant difference between uptake values, tumor-to-background ratios, and visual scores of lymph node and bone metastasis. Average maximum standardized uptake values (SUVmax) and visual scores of primary tumors with PSMA-I&T were slightly higher than those of PSMA-11; however, the variance was minor, and there was no statistically significant difference between tumor-to-background ratios of primary tumors. Pelvic lymph node mapping according to the miTNM template showed similar results with both tracers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: 68Ga-PMSA-I&T may have an advantage with slightly higher uptake in primary tumors and slightly lower blood pool and bone marrow uptake. However, 68Ga-PMSA-I&T and 68Ga-PSMA-11 showed similar clinical performance for staging and restaging of PCa in terms of detection rates, visual scores, tumor uptakes, and comparable physiological distribution.

Keywords: Positron emission tomography, prostate cancer, prostate specific membrane antigen


Prostat kanserinin PSMA ligandları ile moleküler görüntülemesi: 68Ga-PSMA-11 ve 68Ga-PSMA-I&T PET/BT'nin karşılaştırması

Emre Demirci
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: PSMA PET/BT görüntülemesi hem akademik araştırmalarda hem de klinik uygulamalarda büyük ilgi uyandırmıştır ve prostat kanserinde (PKa) kullanımı son 5 yıl piçinde büyük bir hızla artmıştır. 68Galyum (68Ga)-PSMA-11 ile 68Ga-PSMA-I&T Türkiye de dahil olmak üzere PSMA PET uygulamalarında en çok tercih edilen radyofarmasötiklerdir. Bu çalışmada benzer özelliklere sahip hasta gruplarında 68Ga-PSMA-11 ve 68Ga-PSMA-I&T PET/BT'nin görüntüleme performansın karşılaştırması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 68Ga-PSMA-11 veya 68Ga-PSMA-I&T PET/BT yapılmış olan PKa tanılı 81 hastanın görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Radyofarmasötiklerin fizyolojik dağılımları, genel pozitivite oranları ile primer tümörlerde, lenf düğümlerinde, kemik metastazlarındaki uptake oranları, lezyon-arka plan oranları ve görsel skorlamaları karşılaştırıldı. Ayrıca PET/BT bulguları PROMISE raporlama kriterlerinde belirtilen (miTNM) sınıflandırmasına göre değerlendirilerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: 68Ga-PSMA-11 ve 68Ga-PSMA-I&T grupları arasında genel pozitiflik oranları, kemik metastaz oranları ve (biyokimyasal) nüks hastalığın tespit oranları açısından anlamlı fark tespit edilmedi. 68Ga-PSMA-I&T’nin kan havuzu, kemik iliği ve kas uptake değerlerinin 68Ga-PSMA-11’e göre kısmen daha yüksek olduğu, karaciğer uptake değerinin ise daha düşük olduğu görüldü (p<0.05). Her iki yöntemin lenf nodu ve kemik metastazlarının maksimum standart uptake değerleri (SUDmaks), tümör-arka plan oranları ve görsel değerlendirme skorları arasında anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). 68Ga-PSMA-I&T grubunun ortalama primer tümörlerin SUDmaks değerleri ve görsel uptake skorlarının değerlerinin 68Ga-PSMA-11’e göre minör bir farkla daha yüksek olduğu görüldü ancak tümör-arka plan oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p<0.05). Pelviste metastatik lenf nodu saptama oranları ve bunların miTNM raporlama sistemine göre dağılımları arasında her iki grupta benzer sonuçlar izlendi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: 68Ga-PMSA-I&T primer tümörlerde minor bir farkla da olsa gösterdiği daha yüksek uptake değerleri ve daha düşük olan kan havuzu ve kemik iliği uptake değerleri ile 68Ga-PSMA-11’e göre kısmen avantajlı gözükmektedir. Ancak 68Ga-PMSA-I&T ve 68Ga-PSMA-11, benzer fizyolojik dağılımları, metastatik lezyonlarda gösterdiği birbirlerine eş uptake değerleri ve görsel skorları ile benzer nüks hastalık saptama oranlarına sahip olup birbirlerine benzer klinik performans göstermektedirler.

Anahtar Kelimeler: positron emission tomography, prostatic neoplasms, prostate specific membrane antigen


Emre Demirci. Molecular Imaging of Prostate Cancer with PSMA-Targeted Probes: Comparison of 68Ga-PSMA-11 and 68Ga-PSMA-I&T PET/CT. Eur Arch Med Res. 2018; 34(4): 243-250

Corresponding Author: Emre Demirci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır